Vedení účetnictví

Vedení účetnictví podle platných předpisů (zákon č.563/1991 Sb.o účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy).

Vést účetnictví mohou fyzické a právnické osoby, a to dobrovolně nebo pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun.

Ze zákona toto účetnictví dále povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci.

Součástí služby je zpracování daňového přiznání daně z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů pro všechny zákazníky