Obchodní písemnosti

Tato služba je určena všem, kteří si nevědí rady s psaním obchodních dopisů a jiných úředních písemností. Také zpracuji, dle vámi předložených materiálů, personální písemnosti potřebné k přijetí do zaměstnání – životopis, motivační dopis.

Pokud se mezi níže nabízenými písemnostmi neobjevuje ten, který požadujete, nezoufejte. Na požádání Vám jej zpracuji.

Vnitropodnikové písemnosti:

 • pozvánky na porady
 • směrnice
 • písemnosti vedoucích pracovníků – např. Příkaz vedoucího pracovníka

Písemnosti při uzavírání kupních smluv:

 • objednávka
 • nabídka
 • poptávka
 • kupní smlouva

Písemnosti při porušování kupních smluv:

 • urgence
 • reklamace
 • upomínky

Obchodní korespondence:

 • dopis
 • plná moc
 • čestné prohlášení
 • pozvánka, zvací dopis
 • dlužní úpis