Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Daňová evidence podnikatelů obsahuje:

 • deník příjmů a výdajů
 • knihu pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • karty zásob
 • karty rezerv
 • karty pro zapisování nepeněžních transakcí
 • mzdovou evidenci
 • pokladní knihu
 • evidenci stálých plateb
 • knihu jízd

Cílem je zjištění

 • základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji
 • stavu majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmů
 • tyto zjištěné údaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

Forma daňové evidence se bude odvíjet od jednotlivých složek obchodního majetku podnikatele. Pro peněžní prostředky se jeví jako vhodná forma evidence v deníku příjmů a výdajů. Pro ostatní složky majetku a závazků jsou vhodné evidenční karty.